Avisos Legals

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://talleresloam.com (En endavant, el lloc web), que TALLERES LOAM E HIJOS, S.L posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL WEB.

Raó Social de l’Empresa: TALLERES LOAM E HIJOS, S.L
Nom del titular: TALLERES LOAM E HIJOS, S.L
Domicili social: C/VENDRELL Nº59
Població: Terrassa
Província: Barcelona
C.P.: 08227
C.I.F./D.N.I.: B62907050
Telèfon de contacte: 937851341
Correu electrònic: info@talleresloam.com
Dades registrals:

2.- OBJETCTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per TALLERES LOAM E HIJOS, S.L a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. TALLERES LOAM E HIJOS, S.L no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
TALLERES LOAM E HIJOS, S.L podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de TALLERES LOAM E HIJOS, S.L,ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a esta web, serán para la apertura de la página web completa, no pudiendo manifestar, directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, ni incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra de TALLERES LOAM E HIJOS, S.L

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. TALLERES LOAM E HIJOS, S.L no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús.

TALLERES LOAM E HIJOS, S.L no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,
– un mal funcionament del navegador,
– i / o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
TALLERES LOAM E HIJOS, S.L no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres.
TALLERES LOAM E HIJOS, S.L no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
TALLERES LOAM E HIJOS, S.L no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”?.

El web no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.
*SI S’EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES El web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de TALLERES LOAM E HIJOS, S.L, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

 8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

TALLERES LOAM E HIJOS, S.L garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a TALLERES LOAM E HIJOS, S.L o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de TALLERES LOAM E HIJOS, S.L, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit TALLERES LOAM E HIJOS, S.L ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment del que estableix la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres a info@talleresloam.com

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. TALLERES LOAM E HIJOS, S.L i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, TALLERES LOAM E HIJOS, S.L i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de TALLERES LOAM E HIJOS, S.L