Serveis

Caldereria

En Talleres Loam instal·lem canonades de vapor, aigua, gas, oli tèrmic, aire comprimit …, tant en ferro com en acer inoxidable.

Instal·lem també tot tipus de valvuleria industrial i ens encarreguem de la construcció i reparació d’aparells d’acer inoxidable

Lampisteria

Manteniment i instal·lacions de aigua , gas, tractaments d’aigua, sanejament tant domèstic com comercial o industrial.

Calefacció

Manteniment i instal·lació d’equips domèstics, comercials i industrials de calefacció.

Aire condicionat

Realitzem manteniment d’instal·lacions de aire condicionat d’equips domèstics, comercials i industrials de refrigeració i tractament de l’aire.

Energies renovables

Per als que opten per la utilització d’energies renovables, en Talleres Loam trobarà personal habilitat per fer-se càrrec de la instal·lació , reparació i manteniment de sistemes solars, geotèrmia

Tractament Legionel·la

Empresa inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis. Plaguicides, donem solucions a tercers per a la prevenció i control de la Legionela amb el nº. de registre B5113S-SA-lg. Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o consulta.